کلاس های فوق برنامه

کلاس های تقویتی درسی

کلاس های مختلفی در زمینه تقویت دروس پایه دانش آموزان برگزار می شود.

  • کلاس های ریاضی
  • کلاس های علوم

کلاس های کامپیوتر

کلاس های کامیپوتر در سطح بسیار عالی در این دبستان برگزار می شود.

  • آشنایی بیشتر و حرفه ای تر با مباحث کامپیوتر
  • آموزش نرم افزارهای ضروری

کلاس های ورزشی

کلاس های ورزشی مختلفی به منظور تقویت جسمانی دانش آموزان در مدرسه برگزار می شود.

  • کلاس ورزشی مینی بسکتبال
  • استعدادیابی ورزشی دانش آموزان
پیرواستقبال بی نظیردانش اموزان وکودکان پیش۱و۲ موسسه اموزشی ارم به استحضارمیرسانیم کلاس اموزشی تخصصی بسکتبال ثبت نام مجدد خودرااغازنموده لطفا هرچه سریعتربه دفترمهدمراجعه نمایید باسپاس مدیریت موسسه اموزشی ارم