مهر ۲, ۱۳۹۸

اول مهر با سال اولی های دبستان ارم به روایت تصویر

اول مهر با سال اولی های دبستان ارم به روایت تصویر
شهریور ۲۳, ۱۳۹۸

جلسه تبادل و معارفه با اولیا دبستان راه ارم

تیر ۱۲, ۱۳۹۸
سفارش لباس فرم

سفارش لباس فرم

تیر ۱۲, ۱۳۹۸
عدم جابجایی مدرسه

مکان مدرسه تغییر نمی کند!!!

تیر ۱۲, ۱۳۹۸
مواد لبنی,شیر,کمپین هر روز یک لیوان شیر,کمپین راه ارم, مصرف روزانه شیر, دبستان راه ارم ,مدرسه ابتدایی راه ارم,

کمپین هر روز یک لیوان شیر با دانش آموزان دبستان راه ارم

کمپین هر روز یک لیوان شیر با دانش آموزان دبستان راه ارم شير مردان دبستان راه ارم به كمپين هر راه ارمي هر روز يك ليوان […]